Stornopodmínky a stornopoplatky

Storno podmínky a stornopoplatky

Podáním závazné přihlášky vyjadřuje objednavatel souhlas s níže uvedenými storno podmínkami a stornopoplatky:

  • v případě zrušení závazné objednávky 59 až 30 dní před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výši 25 % z objednaných a potvrzených služeb;
  • v případě zrušení závazné objednávky 29 až 10 dní před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výšce 50 % z objednaných a potvrzených služeb;
  • v případě zrušení závazné objednávky 9 dní a méně před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výšce 100 % z objednaných a potvrzených služeb.

Zrušení závazné objednávky lze provést jenom písemnou formou (e-mail, doporučeným dopisem).

Storno poplatek nebude účtován:

  • v případě, že dojde ke zrušení ze strany Western – Šiklův mlýn.
  • v případě zásahu vyšší moci, tj. v případě živelných pohrom, havárií, úmrtí v rodině apod.
  • V případě vrácení zaplacené částky bez účtování storno poplatků, bude odečten manipulační poplatek na administrativní výdaje ve výši 200 Kč.
Rezervovat ubytování