Pokyny pro školní výlety

Příjezd

Jedete-li nejprve do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, přijeďte tak, abyste dodrželi čas návštěvy, který Vám byl přidělen rezervačním oddělením při objednání školního výletu. Na Vaši prohlídku mohou navazovat další skupiny.

Příjezd vašeho autobusu na parkoviště v areálu Šiklův mlýn je naplánovaný v době od cca 9:00 hodin.

Poukaz – hromadnou vstupenku odevzdejte na pokladně u vstupní brány. Případné navýšení počtu účastníků, prosíme, doplaťte na pokladně. Vrácení peněz v případě náhlého onemocnění dítěte před odjezdem je možné žádat po předložení potvrzení od lékaře přímo na pokladně nebo do 21 dnů od uskutečnění výletu.

Na pokladně obdržíte hrací kartu ke kvízu, který Vám zpříjemní cestu z parkoviště do městečka. Vyplněnou hrací kartu (zakřížkované správné odpovědi, vypsanou adresu Vaší školy a třídy) odevzdáte před zahájením programu moderátorovi v městečku.

Program

Po příchodu do westernového městečka budete přivítáni moderátorem a seznámeni s programem.

Program ve westernovém městečku Šiklův mlýn probíhá na volném prostranství za každého počasí (podmínkou vhodný oděv, obuv a pláštěnka) od 10:00 hodin do cca 15:30 hodin.

Ve westernovém městečku jsou pro Vás připraveny různé atrakce např. jízda vláčkem Union Pacific, jízda na koni, skákací hrady, lukostřelba a další. Všechny atrakce jsou placené (atrakce – 1 šiklák = 35 Kč).

Program ve strašidelném zámku Draxmoor probíhá od 9:00 do 16:00 hodin a skládá se z prohlídky strašidelného zámku a 3D kina. Délka prohlídky je cca 1 hodina.

Dvoudenní školní výlety

Třída bude ubytována vždy po skončení programu, tzn. v cca 15:30 – 16:30 hodin a před večerním programem. Od ubytování proběhne v poslední den pobytu cca do 9:00 hod. Následný pobyt v areálu není omezen.

Na školní výlet je nutné mít s sebou vlastní spací pytel.

Další informace

Na každých 10 platících žáků má 1 pedagogický doprovod vstup zdarma.

Řidič autobusu má vstup zdarma.

Do batůžků dětí vložte, prosím, lístek se jménem a adresou, aby v případě zapomenutí v areálu bylo možné věci vrátit zpět rodičům.

V případě pozdního příjezdu do westernového městečka odevzdáte Váš poukaz přímo v informační kanceláři a zde zaplatíte případné doplatky.

Učitelé a rodiče odpovídají po celou dobu pobytu v areálu westernového městečka Šiklův mlýn a strašidelného zámku Draxmoor za svěřené děti. V zájmu bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme, aby byly děti poučeny o dodržování zákazu krmení, hlazení a přibližování se ke zvířatům v areálu. Upozorňujeme, že v areálu se volně pohybují domácí zvířata.

Prosíme, dodržujte pokyny moderátorů po celou dobu Vašeho pobytu v areálu.

Storno podmínky a stornopoplatky

Podáním závazné přihlášky vyjadřuje objednavatel souhlas s níže uvedenými storno podmínkami a stornopoplatky:

  • v případě zrušení závazné objednávky 59 až 30 dní před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výši 25 % z objednaných a potvrzených služeb;
  • v případě zrušení závazné objednávky 29 až 10 dní před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výšce 50 % z objednaných a potvrzených služeb;
  • v případě zrušení závazné objednávky 9 dní a méně před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výšce 100 % z objednaných a potvrzených služeb.

Zrušení závazné objednávky lze provést jenom písemnou formou (e-mail, doporučený dopis).

Storno poplatek nebude účtován:

  • v případě, že dojde ke zrušení ze strany Western – Šiklův mlýn.
  • v případě zásahu vyšší moci, tj. v případě živelných pohrom, havárií, úmrtí v rodině apod.
  • V případě vrácení zaplacené částky bez účtování storno poplatků, bude odečten manipulační poplatek na administrativní výdaje ve výši 200 Kč.
Rezervovat ubytování